GREEN DRAGON CITY – KHU ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP TẠI VỊNH BÁI TỬ LONG Green Dragon City nằm giáp vịnh Bái Tử Long, được thiết lập hệ thống cảnh quan cây […]